• 1
  • 2
  • 3
  • 8

Yaygın Gelişimsel Bozukluk

Tam olarak otizmin tanısal ölçütleri karşılamayan ama otistik belirtiler gösteren çocuklar için kullanılan tanıdır. Atipik yaygın gelişimsel bozukluk veya atipik otizm olarak da bilinir. Atipik otizm, otizm yada Asperger sendromunun bazı özelliklerinin görünüp bazılarının görünmemesi durumunda, yani şüpheli durumlarda konulan bir tanıdır.

Karşılıklı toplumsal etkileşimde bozulma şeklinde görülür. Sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinin gelişmesinde bozukluk görülür.

Basmakalıp davranışlar, belli bir konuya ilgi ve etkinlikler mevcuttur.

Atipik otizm; dil ve sosyal iletişimle ilgili sorunlar, dilin amaca yönelik kullanımındaki problemler, aşırı çekingenlik, aşırı utangaçlık, gündelik ve özel yaşamında belli ilkelere aşırı bağlılık gibi durumlarla kendini gösterebilir. İlerleyen yaşla tanı değişebilir ve durum bir kişilik özelliğine dönüşebilir. Otistik belirtiler zamanla kaybolabilir; iyi eğitimle ve elverişli şartlarda durum tamamen normale dönebilir. Bu açıdan, erken tanı ve eğitime geçiş önemlidir. Ağır formu yoktur ve hafif otizmden ayrılması zordur. Bu nedenle normal gelişimin bir parçası olarak görülebilir. Mizah duygusunu anlama ve ifade etmede, karşı cinsle ilişki başta olmak üzere insan ilişkilerinde hep ciddi sorunlar yaşanır. Ciddi dil sorunları yoktur. Çevresine ve kendisine zarar verici davranışlar görülmez.. Belirtilerin şiddeti ve bir araya geliş yoğunluğu, toplumsal yaşayış ve düzeni bozacak bir sınırı aşmaz. Ancak, bu çocukların da tam otizm belirtileri gösteren çocuklar gibi eğitim almaları gerekmektedir.