• 1
  • 2
  • 3
  • 8

XYY Sendromu

Sadece erkeklerde görülen bir sendromdur. Karekteristik özellikleri aşağıdaki gibidir.

  1. 1)  Orta çocukluk döneminde hızlı boy uzaması, uzun parmaklar, büyük kulaklar, zayıf kas tonusu ve kordinasyonu gözlenir.
  2. 2)  Bu bireyler davranış, agresiflik, zihinsel engele sahiptirler. Konuşma problemleri ve okuma güçlükleri görülür.