• 1
  • 2
  • 3
  • 8

Özürlü Aylığından Kimler Yararlanabilir?

İzmir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

  • Yetkili hastaneden alınmış sağlık kurulu raporuna göre “özürlü” (özür oranı % 40-% 69) ve “başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü” (özrü oranı % 70 ve üzeri) olan,
  • Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,
  • Sosyal güvenlik kurumlarından he rne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
  • Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,
  • Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,
  • Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler.

Ayrıca yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilirler.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan özürlü çocukların aylık veya gelirleri, alacağı özürlü aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır.

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenen bakım ücreti muhtaçlığın tespitinde bir gelir olarak dikkate alınmaz.

Engelli Hakları