• 1
 • 2
 • 3
 • 8

Grup Eğitimi

Gruptaki her birey için belirlenen gereksinimler doğrultusunda, yaşları ve gelişim düzeyleri birbirine yakın olan bireyler ile yapılan çalışmadır. Grup Eğitimleri, bireysel eğitimlerle birlikte yürütülerek belirlenen hedeflere ulaşmada bütünleyici bir rol oynamaktadır.

Grup eğitimindeki birey sayısı, bireylere uygulanan programlar doğrultusunda 4 ila 10 arasında değişikliler göstermektedir.

 

Grup Eğitiminde Amaç ;

 • Sosyal Gelişim
 • Özgüven
 • Benlik Gelişimi ve Öz-Saygının Gelişimi
 • Duygu ve Düşüncelerini İfade Edebilme
 • Kendisinin ve Çevresinin Farkında Olabilme
 • Toplumsal Kuralları Öğrenme ve Uygulama
 • Sosyal Davranışları kazanımı (Yardımlaşma Davranışının Gelişimi, İşbirliği, Paylaşma, Sıra Bekleme, İzin İsteme,vb.)
 • İletişim Kurallarını Öğrenebilme ve Uygulayabilme gibi gelişim alanları Grup Eğitimi ile desteklenmektedir.

 

Grup Eğitimindeki amaçları yerine getirmede Drama, Orf, Rol Taksimi, Sanat ve Müzik Etkinlikleri, Anadil Etkinlikleri araç olarak kullanılmaktadır.