• 1
 • 2
 • 3
 • 8

Dezintegratif Bozukluğu

Dezintegratif Bozukluğu olan çocuklarda doğumdan itibaren en az iki yıl tamamen normal gelişim kaydedilir. Belirtiler sıklıkla 3-4 yaş arası görülmeye başlar. Bu tanıyı koyabilmek için belirtilerin 10 yaştan önce gelişmiş olması gerekir. Öncesinde normal işlev gören çocuğun 3-4 yaşlarında başlayan zekâ, dil ve sosyal işlevlerinde birkaç ay içinde gelişen yıkımdır. Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu DSM-IV tanı ölçütleri şunlardır:

 1.  
 2. A-  Doğumdan sonraki iki yıl içinde yaşına uygun sözel ve sözel olmayan iletişim, toplumsal ilişkiler, oyunlar ve uyumsal davranışların olması ile kendini belli eden görünüşte normal gelişmenin olması,
 3. B-  Aşağıdakilerden en az iki alanda daha önce edinilmiş olan becerilerin (10 yaşından önce) klinik olarak önemli ölçüde yitirilmesi.
 4.  
 5. Bunlar arasında,
 6.  
  1. 1-  Sözel anlatım ya da dili algılama,
  2. 2-  Toplumsal beceriler ya da uyumsal davranış,
  3. 3-  Bağırsak ya da mesane kontrolü,
  4. 4-  Oyun,
  5. 5-  Motor Beceriler yer almaktadır.
 7. C-  Aşağıdakilerden en az iki alanda olağan dışı bir işlevselliğin olması:
  1. 1-  Toplumsal etkileşimde nitel bir bozulma (sözel olmayan davranışlarda bozulma, yaşıtlarıyla ilişki kuramama, toplumsal ya da duygusal karşılıklar verememe vb.)
  2. 2-  İletişimde nitel bozukluklar (konuşulan dilin gelişiminde gecikme olması ya da hiç gelişmemiş olması, bir söyleşiyi başlatamama ya da sürdürmede, dilin basmakalıp ve yineleyici bir biçimde kullanılması, çeşitli imgesel oyunlar oynamama vb.)
  3. 3-  Motor basmakalıp davranışlar ve mannerizmler de içinde olmak üzere davranış, ilgi ve etkinliklerde sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntülerin olması.