• 1
 • 2
 • 3
 • 8

Bakım Ücretinden Yararlanabilmek İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Özel Eğitim MerkeziBakım ücretinden yararlanmak için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlükleri'ne aşağıdaki belgelerle birlikte başvurulması gerekmektedir:

 

 • TC Kimlik Numarası beyanı,
 • Özürlü sağlık kurulu raporu,
 • Yatılı ve sürekli bakımı için resmi veya özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamış bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli bakıma muhtaç özürlü için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı,
 • Bakmakla yükümlü olunan bireyler kapsamındaki kişilerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
 • İki adet vesikalık fotoğraf,
 • Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,
 • Özürlünün vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
 • Anne babanın boşanmış olması halinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
 • Terk edilmiş ve kimsesiz bakıma muhtaç özürlülerin, gerekli belgeleri tamamlamaması durumunda, İl Müdürlüğü'nce belgelerin tamamlanması için yardım sağlanır.

 

Yatılı bakım merkezlerinden, günde 24 saat süreyle bakım hizmeti alan bakıma muhtaç özürlüler için iki aylık net asgari ücret tutarında,

Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde 8 saat süreyle tamgün hizmet alan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net asgari ücret tutarında,

Akrabaları tarafından günde 24 saat süreyle bakılan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılır.

Engelli Hakları