• 1
  • 2
  • 3
  • 8

Bakım Ücretinden Kimler Yararlanabilir?

Özel Eğitim

Ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç özürlülere, evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir.

Bakıma muhtaç özürlünün aile içerisinde bakımının mümkün olmaması halinde kurumda bakım hizmeti, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne (SHÇEK) bağlı kuruluşlar, özel bakım merkezleri ve resmi kurum ve kuruluşlar aracılığıyla verilmektedir.

 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenen bakım ücretlerinden yararlanabilmek için;

  • İlgilinin % 50 ve üzeri üzerinde özür derecesi olup, raporunda ağır özürlü ibaresi bulunması,
  • Durumu günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olarak değerlendirilmesi,
  • Her ne ad altında olursa olsun, her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık geliri bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olması gerekmektedir.
Engelli Hakları