• 1
  • 2
  • 3
  • 8

Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Nedir ve Nerelere Başvuru Yapılmalıdır?

H sınıfı sürücü belgesine sahip olan ve özel tertibatlı araç kullanabileceği sağlık kurulu raporu ile belgelenen özürlü bireylerin yurtiçinden alacakları araçlar için ÖTV muafiyeti uygulanmaktadır.

Aynı muafiyet özel tertibat şartı ile olmaksızın % 90 ve üzeri özür derecesine sahip olup araç kullanamayacak durumda olan özürlülerin yakınları yada istihdam edilen bir şoför tarafından kullanılmak üzere alınacak araçlar için de uygulanmaktadır.

 

Özürlü kişi adına tescil edilen taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisinden de muaftır. Ancak, Katma Değer Vergisi'nden herhangi bir muafiyet söz konusu değildir. Konuyla ilgili detaylı bilgi ve uygulama ile ilgili olarak vergi dairelerine başvurulması gerekmektedir.

Engelli Hakları