• 1
  • 2
  • 3
  • 8

Muhtaç Aylığından Kimler Yararlanabilir?

Öğrenme Güçlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından Ödenen Muhtaç Aylığından Yararlanmak İçin;

  • %40 ve üzerinde özürlü olmak
  • Sosyal güvencesi olmamak
  • Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmamak
  • Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olmak
  • Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin ilgili yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekmektedir.
Engelli Hakları