• 1
  • 2
  • 3
  • 8

Gümrük Vergisi Muafiyeti Nedir ve Nerelere Başvuru Yapılmalıdır?

Özürlü kişilerin yurt dışından ithal edecekleri özel tertibatlı olan araçlar gümrük vergisinden muaf tutulmuştur. Özel tertibatlı taşıt ithal etmek isteyen özürlü kişilerin Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.

Engelli Hakları